Prekyba ginklais, korupcija ir nešvarūs turtai – kaip Afrikoje prasmenga Vakarų parama

Vakarų afrikos prekybos sistema, Afrikos Sąjunga

Turinys

  vakarų afrikos prekybos sistema akcijų opcionai ispanija

  Galutinį šio susitarimo tekstą šalys parafavo ir jį iki šiol yra pasirašiusios didžioji dauguma Vakarų Afrikos valstybių. Tinkamai įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimą galima sustiprinti dviejų šalių prekybos ir ekonominius ryšius užtikrinant daug geresnes sąlygas Vakarų Afrikos prekėms patekti į rinką nei numatyta pagal bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą.

  Ekonominės partnerystės susitarimo nustatyti tikslai: prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, panaikinti skurdą, didinti gyvenimo standartus ir, be kita ko, užtikrinti regionų integraciją. Siekiant šių tikslų itin svarbu teisingai įgyvendinti ir stebėti, kaip veikia galimas ekonominės partnerystės susitarimas.

  vakarų afrikos prekybos sistema pro fx options ltd

  ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarime numatytos susiejimo nuostatos, kuriomis susitarimo šalys įpareigojamos laikytis tarptautinių žmogaus teisių, darbo ir aplinkos standartų, numatytų Kotonu susitarime.

  Ekonominės partnerystės susitarime numatoma sukurti bendrą konsultacinį komitetą, kuris turėtų prižiūrėti, kaip laikomasi šių įsipareigojimų.

  Kokių konkrečių priemonių imsis Vakarų afrikos prekybos sistema, siekdama užtikrinti, kad ekonominės partnerystės susitarimas būtų įgyvendinamas taip, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, įskaitant darbo teises ir aplinkos apsaugą?

  Kaip Komisija užtikrins, kad bendras konsultacinis komitetas apimtų ir platų pilietinės visuomenės dalyvavimą, lygiomis teisėmis įtraukiant akademikus, verslo atstovus ir socialinius partnerius, kad komitetui būtų skiriamas reikiamas prieinamas biudžetas ir jis galėtų veikti efektyviai ir nepriklausomai? Ar Komisija gali įsipareigoti rengti plačios pilietinės visuomenės ataskaitas, priimti sprendimus ir rekomendacijas siekiant išnagrinėti pagal susitarimą prisiimtų įsipareigojimų pažeidimų atvejus?

  vakarų afrikos prekybos sistema savaitės prekybos tinklų naujienlaiškis

  Ar Komisija apsvarstys laikotarpį, per kurį turi būti įgyvendinti susitarime numatyti darnaus vystymosi politikos tikslai? Klausimo originalo kalba:  EN.

  vakarų afrikos prekybos sistema biologinės įvairovės išsaugojimo strategijos svetainė