Aktualijos

Namų darbas be gelbėjimo milano, „Santa Monica“: Patriko kelių namai

Paskelbtas palaimintuoju neįgalių vaikų apaštalas kun.

Darbas iš namų ir kitos COVID-19 atneštos „gėrybės“ – kas laukia pasaulio ekonomikos?

Karolis Milano Bažnyčia šį savaitgalį šventė vieno iš iškiliausių arkivyskupijos kunigų, Dievo tarno Don Carlo Gnocchi, paskelbimą palaimintuoju. Garsaus Italijoje neįgalių mažamečių globėjo Don Carlo, arba kun. Karolio Gnocchi, metais pradėta beatifikacijos byla buvo užbaigta, kaip numato kanonai, pripažinus įvykį stebuklingu, šiuo atveju, žaibo nutrenkto žmogaus išsigelbėjimą, išprašytą jau po Dievo tarno mirties.

Darbo iš namų bumas pakels JAV ekonomikos produktyvumą 5 proc. Išvados rodo, kad pandemijos metu greitai įdiegtos naujos technologijos atneš ilgalaikę ekonominę naudą, padėdamos paskatinti vangų produktyvumą, kuris ilgą laiką vilkino pasaulinį augimą. Susiję straipsniai Apklausė darbuotojus, kaip norėtų dirbti po pandemijos: nuotolinis darbas visiškai nedings 9 Ne visi yra nuotolinio darbo gerbėjai.

Tačiau šventai gyvenęs kunigas Karolis Gnocchi pasižymėjo nepaprastais darbais dar būdamas gyvas ir net tada, kai jau gulėjo nujaučiamai atsėlinančios mirties patale. Carlo Gnocchi gimė Milano provincijoje metais.

  • Xauusd prekybos strategijos
  • Specialistė pastebi, kad dažnai tėvai skundžiasi, kad namų darbų ruošimas jų vaikams — sudėtingas ir varginantis procesas, neretai sukeliantis ir nereikalingą įtampą, susierzinimą ar net nepasitikėjimą savimi.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui palydėjo į frontą iš mokyklos, kurioje dėstė, kariauti pašauktus jaunuolius. Būtent karo fronte kažkur sovietinėje Rusijoje kunigas patyrė jį giliai sukrėtusius išgyvenimus. Palaiminęs daug mūšio laukuose kritusių jaunų vyrų, kun.

namų darbas be gelbėjimo milano

Karolis liko priblokštas kare fiziškai sužalotų jaunuolių, o ypatingai mažų vaikų vaizdo ir pasiryžo taikos metu kiek galėdamas juos gelbėti bei namų darbas be gelbėjimo milano, kad galėtų oriai gyventi pilnavertį gyvenimą. Po globos centrų, įsteigtų prie Milano, susikūrė ištisas tinklas globos namų neįgaliems mažamečiams visoje Italijoje.

Po kurio laiko kunigas Karolis į globos centrus pradėjo priimti ir infekciniu paralyžiumi, poliomielitu, sergančius vaikus.

Kunigui rūpėjo ne vien derama visokeriopa neįgalių vaikų priežiūra, bet ir visuomenės ugdymas rūpintis nekaltų mažamečių patiriamo skausmo šalinimu.

Pokarinėje Italijoje šios kunigo Carlo pradėtos iniciatyvos buvo pionieriškos, nutiesusios gydymo, globos ir reabilitacijos kelią bet kokiomis negalėmis, ne vien fizinėmis, bet ir protinėmis ar psichinėmis, sergantiems ir kamuojamiems vaikams.

namų darbas be gelbėjimo milano

Neįgaliųjų apaštalo mirtis metais neleido jam pačiam išvysti paties svarbiausio gyvenimo projekto, modernaus Centro, kuriame būtų pritaikyta jo pradėto reabilitacinio metodo sintezė, įgyvendinimo. Pradėtas metais, Centras tęsia palaimintojo darbą plėsdamasis į vis naujas vaikų su bet kokia negalia reabilitavimo sritis.

namų darbas be gelbėjimo milano

Nujausdamas artėjančią mirtį, vėžio ligos prie lovos prikaustytas kunigas ryžosi dar vienam, nepaprastam darbui. Sutaręs su bičiuliu akies ligų chirurgu, pažeisdamas tuo metu Italijoje galiojančius įstatymus ir tebevyravusį Bažnyčios nusistatymą, padovanojo persodinimui savo akies regenas dviems akliems vaikams.

Made in Vilnius Follow on Twitter Send an email m. Vaikiną apėmė gili depresija, jis neprisileido nei tėvų, nei draugų, nei artimųjų. Tačiau vėliau, atsiradus žaizdoms ir skausmams, vaikinas vis dėlto buvo priverstas mane prisileisti, nes jo žaizdą perrišti reikėjo kasdien.

Tuoj pat po kunigo mirties jo akies oboliai buvo slapta išimti ir buvo įvykdytos operacijos. Vaikai praregėjo. Tai buvo metais.

namų darbas be gelbėjimo milano

Dabar, po daugiau kaip pusės amžiaus, vienas iš dviejų pagydytųjų, tuomet dvylikametis Silvio Colagrande, sulaukė Don Gnocchi beatifikacijos ir dalyvavo priešais Milano katedrą surengtose skelbimo palaimintuoju Mišiose. Popiežiaus dekretą, skelbiantį Don Gnocchi palaimintuoju, perskaitė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Amato, o iškilmės Mišioms vadovavo Milano ganytojas, kardinolas Tettamanzi.