Prisijungusios organizacijos

Lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Naudingos nuorodos Lygybės planas Lygybės planas — tai organizacijos veiksmų planas, kuriuo iškeliami tikslai ir prioritetai lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje, numatomos konkrečios priemonės bei siekiami rezultatai.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Prieš rengiant lygybės planą, patartina atlikti lygių galimybių situacijos įmonėje analizę. Ji padės Jums identifikuoti esmines problemas bei išsikelti konkrečius tikslus.

Lyčių lygybės situacijos analizę galima atlikti pasitelkiant Lygių galimybių kontrolierės tarnybos parengtą Lyčių lygybės liniuotę  arba Lygių galimybių liniuotękuri padės įsivertinti situaciją įvairiais lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties aspektais.

Analizę galite atlikti ir savarankiškai, darbuotojų apklausų arba focus grupių pagalba.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija

Darbuotojų įtraukimas, jų perspektyvos ir pasiūlymų integravimas į lygybės planą padės Jums užtikrinti, kad įmonė lygių galimybių srityje veiktų vieningai, o numatytos iniciatyvos ir priemonės turėtų platų darbuotojų palaikymą.

Šioje skiltyje pateikiame bendras gaires ir pavyzdinį lygybės planą organizacijai. Svarbu tai, kad Jūsų parengtas lygybės planas atlieptų būtent Jūsų įmonės, įstaigos ir organizacijos esamą situaciją ir poreikius lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties srityje.

The Challenges in Disability Ethics - An O’Malley Interview with Dr. Mary Jo Iozzio

Gairės lygybės planui rengti Užtikrinkite, kad lygybės plano prioritetai ir siekiami tikslai derėtų su jūsų organizacijos bendra veiklos strategija, organizacijos vizija bei misija. Užtikrinkite, kad lygybės plano tikslai ir priemonės būtų suderinti su lygias galimybes reguliuojančiais įstatymais.

Strategijos įgyvendinimo planas - m. VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos įgyvendinimo plano m.

Atsižvelgdami į organizacijos bendrą veiklos strategiją ir situacijos analizę, išsikelkite kelis esminius tikslus — prioritetus, kurių link dirbsite kaip organizacija, pavyzdžiui: geresnis lyčių balansas bent 40 proc.

Apsibrėžkite konkrečias sritis, kuriose įgyvendinsite lygybės plano priemones, pavyzdžiui: lyderystė, komunikacija, personalo atranka, įtraukios darbo kultūros puoselėjimas, darbo sąlygų lankstumas ir pan.

Darbo grupės ir komisijos Lygių galimybių integravimo žingsniai Pristatome žingsnius, kuriais siūlome sekti kiekvienai organizacijai, norinčiai užtikrinti lygias galimybes ir palankią aplinką visiems darbuotojams, nepaisant lyties, amžiaus, kilmės, negalios ir kitų asmens tapatybės bruožų.

Kiekvienoje srityje numatykite konkrečias priemones, kuriomis lygybės įvairovė ir įtraukties strategija išsikeltų tikslų, bei už tikslų įgyvendinimą atsakingus darbuotojus. Numatykite konkrečius laikotarpius ir galutines datas lygybės plane išsikeltiems tikslams pasiekti.

lygybės įvairovė ir įtraukties strategija