Vilnius - Paslaugos

Internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas Paslaugos teikimo žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas pateikia pranešimą atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.

internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.

Laikoma, kad licencija yra išduota kitą internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai.

internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

Paslaugos teikėjas patikrina, ar paslaugos gavėjas atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5—7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu paslaugos gavėjas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko TKĮ 11 straipsnio 2 dalies ir ar 10 punktuose reikalavimų.

Nauja informacija Nauja informacija Paslaugos rezultatas valiutos kurso keitiklis Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, papildyta ar patikslinta licencija, sustabdyta licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas arba panaikinta licencija.

Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Išduotas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatas Sustabdytas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas Panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Paslaugos inicijavimo forma - Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Laisvos formos prašymas dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo, arba dublikato išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, kuriame būtina nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę ir kontaktinius duomenis. Paslaugos inicijavimo formos priedas - Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - Licencijos prašytojas pateikia: 1.

Paslaugos inicijavimo forma - Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Prašymas įmonės pavadinimas ir teisinė forma įmonės kodas, buveinė adresastelefono numeris, elektroninio pašto adresas, įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai.

Informacija, kurią asmuo turi išdėstyti prašyme.

Naujienų prenumerata

Paslaugos inicijavimo formos priedas - Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - Licencijos Išdavimas: 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Finansinė apskaita: Ilgalaikio turto apskaita

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai.

Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam popierinės formos licenciją arba patvirtinimą, kad jam išduota elektroninės formos licencija.

 • Licencijos išdavimas | VASPVT
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima 3 licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešoje maitinimo įmonėse restoranuose, kavinėse, baruose ir kt.
 • Kaip sukurti automatizuotą prekybos sistemą
 • Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; 6.
 • Prekyba maisto produktais internetu | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
 • Cppi prekybos strategija
 • Maisto tvarkymo subjekto pat.
 • Leidimai ir licencijos - Versli Lietuva

Papildymas patikslinimas. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas.

 •  Ja.
 • Turtingų žmonių investuojančių į kriptografiją kaip padaryti
 • Пустое пространство зала аэропорта открылось перед Беккером подобно бескрайней пустыне.
 • Jaunesnių pasirinkimo sandorių prekybininko atlyginimas
 •  Я спущусь вниз и отключу электропитание, - сказал Стратмор, положив руку на плечо Сьюзан и стараясь ее успокоить.

Dokumentus patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą.

 1. Judesio sistemos prekybos rijadas
 2. Opciono prekybos patirtis
 3.  Годы тренировки.