Corus pramogų akcijų pasirinkimo sandoriai

Turinys

    Skip Next I. Europos Sąjungos konstitucinė pirminė teisė ES teisės šaltiniai: bendrieji aspektai ES sutarčių teisinė galia, privalomumas ir vieta ES teisės šaltinių sistemoje ES sutarčių tiesioginis veikimas Bendrieji ES teisės principai ir pagrindinės teisės Bendrųjų teisės principų samprata ir vieta ES teisės šaltinių sistemoje Konkretūs bendrieji ES teisės principai Įgytos teisės Teisėti lūkesčiai Teisinis tikrumas saugumas Teisės į gynybą ir procesinės garantijos Bendrieji reikalavimai Teisė būti išklausytam Teisė neliudyti prieš save ir nepateikti įrodymų prieš save Nekaltumo prezempcija Teisė į gynybą Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą Būtinoji gintis Force majaure Neteisėto praturtėjimo Sąjungoje draudimas Prevencijos apsaugos principas Lojalaus bendradarbiavimo principas Pagrindinės teisės kaip bendrieji teisės principai ES pagrindinių teisių chartija Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Kitos tarptautinės sutartys, įtvirtinančios pagrindines teises ir laisves Žmogaus teisė į gyvybę Teisė į asmens neliečiamybę Kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas Vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas Teisė į laisvę ir saugumą Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą Asmens duomenų apsauga žr.

    corus pramogų akcijų pasirinkimo sandoriai

    XV skyrių Teisė tuoktis ir kurti šeimą Minties, sąžinės ir religijos laisvė Saviraiškos ir informacijos laisvė Susirinkimų ir asociacijų laisvė Menų ir mokslo laisvė Teisė į mokslą Laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti Laisvė užsiimti verslu Teisė į nuosavybę Teisė į prieglobstį Apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju Lygybė prieš įstatymą Diskriminacijos uždraudimas Kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė Moterų ir vyrų lygybė Vaiko teisės Pagyvenusių žmonių teisės